Jo Kyo Nim Ray Kuijk  (1e dan Hwa Rang Do)

Instructeur Ray Kuijk is in september 2001 begonnen met het beoefenen van de vechtsport Tae Soo Do. Eerst onder Susuk Sa Bum Nim Alex Krijger later onder Jo Kyo Nim Erik Huysman en Kyo Sa Nim Mike Kuyper.

In december 2006 heeft hij zijn Tae So Do zwart band behaald, waarna hij verder is gegaan met het beoefenen met de vechtkunst Hwa Rang Do. In 2010 is  hij begonnen met de studie Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening in Groningen. Vanwege de afstand kon hij nog maar één keer in de week trainen. Uiteindelijk na vele jaren trainen en het afronden van zijn studie is hij in 2016 afgereisd naar Chianni, Italië. Om daar deel te nemen aan de Hwa Rang Do World Championship 2016 en zijn  1e dan black sash in Hwa Rang Do te behalen. Na het behalen van zijn 1e dan heeft hij een actieve rol opzich genomen in het lesgeven en bestuur van Hwa Rang Do Bergen op Zoom.

(Jo Kyo Nim Ray Kuijk wint de finale van Yong Too Gi World Hwa Rang Do Championship 2018)

 

Tijdens de Hwa Rang Do World Championships van 2016 heeft Jo Kyo Nim Ray Nederland vertegenwoordigd.  In 2016 heeft hij op de onderdelen  Go Too Gi Goud, open hand vorm zilver en wapen vorm Brons medailles behaald. In 2018 heeft hij wederom deelgenomen aan de wereldkampionschappen van de vechtkunst Hwa Rang Do en op de onderdelen Yong Too Gi goud, Go Too Gi zilver, Demonstratie divisie zilver en wapen vorm Brons medailles behaald.

 

 

Jo Kyo Nim Ray heeft de studie maatschappelijk Werk- en Dienstverlening gevolgd aan de Hanzehogeschool in Groningen. Vanuit zijn achtergrond binnen maatschappelijk werk is hij werkzaam geweest als sport jongerenwerk. Vanuit het sportjongerenwerk heeft hij sport activiteiten georganiseerd en begeleid voor “probleem” jongeren in verschillende probleem wijken in Groningen.

Na vijf jaar ervaring met lesgeven binnen Hwa Rang Do Bergen op Zoom en meerdere keren goed gepresteerd te hebben tijdens de wereld kampionschappen van Hwa Rang Do, heeft Jo Kyo Nim Ray besloten dat de tijd rijp is om de prachtige vechtkunst Hwa Rang Do verder te verspreiden naar Roosendaal!