Hwa Rang Do betekend ‘De weg van kind naar Volwassenheid’. Hiermee word een doorlopend pad bedoelt die wij bewandelen terwijl wij ernaar streven om de beste versie van onszelf te worden. Hwa Rang Do is simpel gezien een gereedschap om jezelf te ontwikkelen. Het is niet zomaar het aanleren van stoot- trap-  en gewrichtsmanipulatietechnieken, het leren beheersen van verschillende wapens en alle andere aspecten van Hwa Rang Do. Dit zijn handvatten die het mogelijk maken om onszelf  te ontwikkelen, zowel fysiek als mentaal.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is respect en discipline van cruciaal belang. Binnen Hwa Rang Do is er het Hwa Rang Do Meng Sae. Dit zijn de vijf regels waaraan de legendarische ‘Hwarang’ krijgers zich hielden, Hwa Rang O Kae.  En de negen waardes opgesteld door de grondlegger van Hwa Rang Do, Dr Joo Bang Lee. Hwa Rang Do Kyohoon. Samen vormen zei het Hwa Rang Do Meng Sae. Elke les word afgesloten met het opnoemen van het Hwa Rang Do Meng Sae.

 

HWARANG O KAE (五戒)
(The five rules of the ancient Hwarang)

1. SA GUN E CH’OONG – 사군이충 事君以忠
LOYALTY TO ONE`S COUNTRY.

2. SA CH’IN E HYO – 사친이효 事親以孝
LOYALTY TO ONE`S PARENTS AND TEACHERS.

3. KYO WOO E SHIN – 교우이신 交友以信
TRUST AND BROTHERHOOD AMONG FRIENDS.

4. IM JEON MU T’WAE – 임전무퇴 臨戰無退
COURAGE NEVER TO RETREAT IN THE FACE OF THE ENEMY.

5. SAL SAENG YOO T’AEK – 살생유택 殺生有擇
JUSTICE NEVER TO TAKE A LIFE WITHOUT A CAUSE.


HWA RANG DO® KYOHOON ()
(Our Founder’s nine teaching moralities)

1. IN 인 仁
HUMANITY

2. UEI 의 義
JUSTICE

3. YAE 예 禮
COURTESY

4. JI 지 智
WISDOM

5. SHIN 신 信
TRUST

6. SUN 선 善
GOODNESS

7. DUK 덕 德
VIRTUE

8. CHOONG 충 忠
LOYALTY

9.YONG 용 勇
COURAGE